ESCOLABS, MOITO MÁIS QUE UNHA ACADEMIA STEM. Escolabs quere ser un referente educativo no ámbito privado. En primeiro lugar, Escolabs é un proxecto educativo nun espazo arquitectónico atractivo e idóneo para a formación. Nun primeiro intento, por suposto insatisfactorio, de penetrar na súa descrición, poderiamos dicir que é unha especie de academia Stem (un acrónimo en inglés de science, technology, engineering e mathematics que serve para designar as disciplinas académicas de ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas ), pero Escolabs busca ir moito máis alá, xa que ademais de tecnoloxía, programación e robótica educativa, deseño e impresión 3d, deseño web e videoxogos, pretende impartir outras materias ( hoxe, aínda, algunhas, extracurriculares ) que contribúan á formación integral do alumno, tales como construción, configuración e voo de drons, robótica de drons, oratoria e liderado, xadrez, expresión musical, cociña, expresión e audición oral en linguas estranxeiras, introdución aos conceptos mercantís básicos, etc.

POR QUE ESCOLABS, PORQUÉ AGORA, POR QUE EN CELANOVA: Escolabs, como proxecto para Celanova, porque de aquí é un dos seus promotores, que percibiu esta necesidade e percibiuna como urxente. Porque en Celanova e a súa área de influencia, os nenos ( e pais, ou non tan nenos ) que queiran dar programación ou robótica educativa, impresión 3d, deseño de videoxogos ou páxinas web, deben facelo nas escasas oportunidades que ofrece a cidade de Ourense, por exemplo, no Parque Tecnolóxico, e facer, ou simplemente pensar nunha formulación ordenada, de formación continua e programada, compatible co horario e calendario académico dos nenos, o deporte extra escolar, as clases de apoio académico, etc, é algo que resulta, simplemente, imposible. Por iso cobra vital importancia un centro que realice esta oferta na propia Vila, que xunto coa súa área de influencia ten unha masa crítica de potenciais alumnos suficiente para completar con éxito un plan de empresa como o que se está preparando. Agora, porque Celanova e os seus nenos tamén llo merecen. Porque hai empresarios, auténticos emprendedores, con moita, moitísima experiencia na dinámica mercantil e social dos pobos ou vilas como Celanova, que ven neste proxecto un proxecto con futuro.

UNHA VISIÓN MERCANTIL: ESCOLABS CRE NA OPORTUNIDADE DE NEGOCIO QUE OFRECE A EDUCACIÓN EN TICS ( MUNDO DIXITAL, PENSAMENTO COMPUTACIONAL, PROGRAMACIÓN E ROBÓTICA EDUCATIVA, DESEÑO E IMPRESIÓN 3D, REVOLUCIÓN 4.0 ).

No seu libro “Despertad al Diplococus”, José Antonio Marina di que vivimos na Learning Society, e que a educación constitúe un dos máis importantes nichos de negocio para os próximos 20 anos. Nunha recente entrevista di á mantenta: “ P. Sinala no libro que Google, Microsoft e outros xigantes tecnolóxicos van ser os axentes do cambio educativo, que consideran “o próximo negocio do trillón de dólares”.R. Non sabes como van. Son xente moi lista, con moito diñeiro e Microsoft ou IBM xa teñen as súas escolas de secundaria. Samsung está metido en todo o que teñan que ver con educación e Apple fai libros de texto para os seus aparellos. Temos o problema de que a escola pública quede como un diplodocus durmido mentres ao seu lado pasan canles de información moi sofisticada a través de internet, e iso é un perigo social, porque a escola pública debe permitir á sociedade ter conciencia de onde debe ir. Por iso debemos reforzar o sistema público de ensino, porque é o que vai ter un obxectivo ético; se o convertemos no gran negocio do século XXI non temos nin idea de onde terminaremos. Harvard e o MIT publicaron en aberto todos os seus cursos, e gastáronse miles de millóns de dólares, pero tarde ou cedo van sacar rédito diso: podes titularte, pero entón tes que pagar, e moito.”

UN POUCO DA HISTORIA MÁIS RECENTE:

No ano 2006 Jeannette Wing publicou o artigo Computational thinking no que defendía que esta nova competencia debería ser incluída na formación de todos os nenos e nenas, xa que representa un ingrediente vital da aprendizaxe da ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas. En palabras da propia Wing “o pensamento computacional implica resolver problemas, deseñar sistemas e comprender o comportamento humano, facendo uso dos conceptos fundamentais da informática”. É dicir, que a esencia do pensamento computacional é pensar como o faría un científico informático cando nos enfrontamos a un problema.

Desde que a propia Wing acuñou o concepto de Pensamento Computacional, conceptos que xa eran de uso diario no mundo educativo dos países máis avanzados, fixéronse habituais no resto do mundo, e tamén en España. Así, a nivel mundial coñecéronse varias campañas relacionadas coa programación, como “La hora do código” ou “El año del código”, promovidas por diferentes organizacións, como Code.org, CodeAcademy ou CodeClub, ( nelas, entre outros, podemos ver activamente implicado ao propio Obama ), que tratan de potenciar o ensino da programación informática nas escolas. Estas iniciativas poñen o foco na demanda masiva de programadores que se espera que se produza nos próximos anos e nas excelentes posibilidades laborais que se abren, por tanto, para os mozos que aprendan a programar. Nun futuro gobernado polas “apps”, utilizalas pero non programalas, ou polo menos entender o seu código, condenaranos a un papel de espectadores pasivos da tecnoloxía.

O PANORAMA ACTUAL.

Con todo, esta idea de ensinar a programar a escolares non é nova. Xa nos anos 80, co lanzamento da linguaxe de programación Logo, miles de escolas, principalmente en Estados Unidos, comezaron a introducir a programación nos seus currículos. Aos poucos chegan as novas materias aos centros educativos. “Programación” é unha destas novas materias. Os seus principais obxectivos educativos son: aprender a programar páxinas web, deseñar aplicacións para o móbil, construír prototipos con impresoras 3D ou deseñar robots sinxelos.

(http://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2014/09/25/nuevo-curriculum-programacion-en-el-aula/ )

En Europa son pioneiras Estonia e Francia, e, recentemente, fai parte dos seus currículos académicos tamén Inglaterra. En España, a Lomce tamén prevé a introdución da programación educativa na Eso. En Madrid os alumnos deberán cursar a materia de Tecnoloxía, Programación e Robótica nos tres cursos.

(http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354435766381&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura )

Para máis información ver o artigo PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA Y ROBÓTICA EN LA ENSEÑANZA BÁSICA /COMPUTER PROGRAMMING AND ROBOTICS IN BASIC EDUCATION, José Manuel Cabrera Delgado, Inspector de Educación da Comunidade Autónoma de Canarias. http://www.adide.org/revista/images/stories/revista24/ase_24_18_cabrera.pdf.

Con todo, os obxectivos destes ensinos si eran moi diferentes, xa que estaban motivadas polos beneficios educativos asociados á aprendizaxe desta disciplina. Desde entón, a aparición de ferramentas para o ensino da programación aos nenos non fixo máis que aumentar día a día, xurdindo ferramentas tales como scratch, python, Alice, Greenfoot, e unha infinidade delas…………respondendo a unha crecente demanda de formadores e métodos de ensino para os futuros profesionais dixitais e dos propios usuarios avanzados en Tics

Por tanto, programación e robótica educativa, deseño web, programación de videoxogos, impresión 3d, competencias dixitais, traballo colaborativo, ABP ( aprendizaxe baseada en proxectos ), nativo dixital, hora do código, mundo maker, pensamento computacional ? e un longo etcétera son conceptos que, habemos de ter claro, que chegaron para quedar. Con eles imos almorzar, vivir e irnos á cama nos próximos anos.

Segundo o Departamento de Traballo de Estados Unidos, o 65% dos traballos do futuro aínda non se inventaron (http://blogs.iadb.org/trabajo/2014/08/27/los-trabajos-del-futuro/. ) A educación ten que ser consecuente con esta premisa e adaptarse. As Tic teñen que ocupar un lugar preeminente no noso sistema educativo, e, de feito, esta corrente non é descoñecida para o Ministerio de Educación e Ciencia, que a través do INTEF ( Instituto de Técnicas da Educación e Formación do Profesorado ), desenvolve o Mooc ( Massive Online Open Courses ) ABP ( Aprendizaxe Baseada en Proxectos = ABP ou PBL, Project-based learning), que é un método docente baseado no estudante como protagonista da súa propia aprendizaxe, no que a adquisición de coñecementos ten a mesma importancia que a adquisición de habilidades e actitudes ( habilidades + aptitudes = competencias ). É importante comprender que é unha metodoloxía e non unha estratexia instruccional. É considerado ademais, unha estratexia de aprendizaxe, na cal ao estudante asígnaselle un proxecto que debe desenvolver, e que cobra unha especial relevancia no ensino das TIC ou disciplinas dixitais.

ARQUITECTURA, FILOSOFÍA E PRINCIPIOS DE ESCOLABS.

ESCOLABS SPACE MAKER, S.L. definir como un proxecto educativo de formación basicamente extracurricular, baseado en:

1) Espazos docentes, – aulas e obradoiros- idóneos para a formación, confortables e dotados con instrumentos de novas tecnoloxías dixitais.

2) Unha metodoloxía docente eminentemente práctica e finalista, integral, transversal e colaborativa, na que a formación é impartida por profesionais con acreditada formación teórica e práctica, principalmente enxeñeiros con experiencia e formación pedagóxica.

3) Adestramento do alumno nas distintas disciplinas e materias, sentíndose parte e gozando dunha comunidade de aprendizaxe.

4) Formación en contidos orientados fundamentalmente á ensinanza e destrezas nas novas tecnoloxías: programación, robótica educativa, impresión 3D, mundo RPA (dron), etc.

5) Formación en materias extracurriculares que dotan ó alumno de competencias específicas e complementarias a educación obrigatoria: obradoiros de tecnoloxía e audiovisual; expresión oral, en linguas propias e estranxeiras; cociña; expresión artística e musical; iniciación en conceptos mercantís e profesionais, etc.

6) Estratexia formativa e técnica didáctica baseada non sistema educativo ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos).