PROGRAMAR É COMUNICAR(SE):

Xullo 8th, 2016 Posted by Uncategorized @gl No Comment yet

No marco contextual da sociedade dixital na que estamos inmersos, non sona a

disparate a equiparación da programación con calquera outra lingua ou idioma tal

como o inglés, o alemán, o inglés, o italiano, o mandarín…

A necesidade de adaptación a un mundo de plena información circulante, masiva e

invasora crea outras como a de extemsión das formas de información interpersoais e

cos recursos e aparellos que permiten outros procesos comunicativos concatenados.

É por isto, que dende Escolabs potenciaremos ademais a relación da tecnoloxía ou a

enxeñería coas artes, que escapan do que tradicionalmente se entende por

coñecemento científico e empírico.
Communication
Así, seguindo a Alemán, 2014, a programación, e en concreto a súa linguaxe, confórmase de xeito formal e está deseñada para expresar procesos aue poden ser levados a cabo por máquinas, co fin de controlar o comportamento físico e lóxico da mesma. Así, extráese a idea de que non só se formetan a dotación de ordes ó aparello, senón a comprensión co mesmo por medio dun proceso de comunicación activa.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Alemán, J. R., (2014). Lenguajes de Programación Usados en la Robótica.

Lenguaje de programación, (s. f). En Wikipedia. Recuperado o 6 de xullo de 2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n.

 

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>